Intressanta affärsidéer #1

Letterly

letterly Att vara mer personlig med sina kunder har nog blivit allt viktigare för företag då det blir allt svårare att konkurrera med priser. Letterly är en tjänst som erbjuder företag och privatpersoner att skicka handskrivna brev utan att behöva skriva brevet själv. Finns nog en liten marknad för en sådan tjänst i Sverige.

Candy Japan

candyjapanCandy Japan låter sina prenumeranter prenumerera på japanskt godis (som bilden ovan visar). Varför inte starta en liknande tjänst för svenskt godis?

Saverize

saverize En tjänst som jag själv skulle vilja använda. Saverize låter en hålla koll på sina automatiska kostnader som man har dragit på sig via internet. En lite mer svensk verison som gör att man håller bättre koll på automatiska betalningar skulle nog inte vara helt dumt.